Core trénink a balanční pomůcky (4564)
Basic information
Core trénink a balanční pomůcky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
trénink CORE
full-time
Czech
Kurz probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek (sportovní oblečení s sebou).
V teoretické části je probírána podstata významu balančních pomůcek v silové přípravě, zvláště se zaměřením na střed těla (core).
V praktické části jsou cviky vysvětleny od nejlehčích variant k obtížným. Silová cvičení komplexního charakteru jsou zaměřená na oblast "core" i velkých svalových skupin.
Diskutovány jsou klady a zápory využití balančních ploch v silové přípravě u dětí i dospělých.
Vyhodnocení kurzu bude probíhat během roku 2018.
Core trénink a balanční pomůcky
ne
ne
20
přihláška, platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2018/2019
winter semester, December
01.12.2018
1
5 (total number of hours)
2 hod. teorie, 3 hod. praxe
Saturday
1.12.2018
Schedule details
Fees and financing
1100 Kč / programme
1100 Kč - veřejnost
900 Kč - studenti FTVS

14,30 - 18,15 hod
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
20.11.2018
bez omezení (nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání)
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz