Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích (CZV7)
Basic information
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations [24-KRS]
combined
Czech
Cílem kursu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
Rozsah kursu je 480hod., z toho je 301hod. přímé výuky a nácviků pod vedením lektorů, 50hod. vlastní praxe v cvičné supervizi, 44 hod. supervize a intervize a 85hod. studium učebních materiálů, zpracování videí a samostudium k teoretickým poznatkům. Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry. Podrobnosti výuky obdrží přijatí uchazeči.

Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kursu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kursu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.

Celková cena kursu za tři roky je 30 000.-Kč. Poplatek 12tis. Kč se platí vždy před zahájením dalšího roku výuky na účet fakulty. Rozpočet:

1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč za semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 3hod.

2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč/semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 6hod.

3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát= 6000.-Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.

Cena zahrnuje učební materiály, příp. zapůjčení videokamery, přímou výuku v rozsahu 301hod., hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.

Pro absolventy magisterského programu řízení a supervize, kteří studovali řízení, platí při účasti v kursu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali, a bude jim poskytnuta sleva 6 000Kč v prvních dvou semestrech, takže celková cena kursu za tři roky pro ně bude jen 24 000.-Kč.
Rozsah kursu je 480hod., z toho je 301hod. přímé výuky a nácviků pod vedením lektorů, 50hod. vlastní praxe v cvičné supervizi, 44 hod. supervize a intervize a 85hod. studium učebních materiálů, zpracování videí a samostudium k teoretickým poznatkům. Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry. Podrobnosti výuky obdrží přijatí uchazeči.

Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kursu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kursu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.

Celková cena kursu za tři roky je 30 000.-Kč. Poplatek 12tis. Kč se platí vždy před zahájením dalšího roku výuky na účet fakulty. Rozpočet:

1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč za semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 3hod.

2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč/semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 6hod.

3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát= 6000.-Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.

Cena zahrnuje učební materiály, příp. zapůjčení videokamery, přímou výuku v rozsahu 301hod., hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.

Pro absolventy magisterského programu řízení a supervize, kteří studovali řízení, platí při účasti v kursu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali, a bude jim poskytnuta sleva 6 000Kč v prvních dvou semestrech, takže celková cena kursu za tři roky pro ně bude jen 24 000.-Kč.
Požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:

1. Absolvent vysoké školy (Bc.,Mgr.) – členská škola ASVSP nebo studium humanitního směru

2. Min. věk 28let

3. 5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány)

4. Absolvent dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou)

5. Doloží absolvování vzdělávacích kursů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.

6. Doloží přijetí vlastní supervize v rozsahu 60hod. (týmové, skupinové, min.10hod. individuální)-doporučení supervizora ke kursu je vítáno

7. Zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých

8. Osobnostní předpoklady pro roli supervizora

Počet přijatých účastníků je omezen - skupina nepřesáhne 10 účastníků.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kursu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora.
Portfolio v závěru kursu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations
Dates and duration
2018/2019
winter semester
6
480 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
30000 Kč / programme
Application
UK FHS, Máchova 7, 12000 Praha 2
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations
Romana Pištěková
katedra.rs@marianeum.cz
221 592 546
10.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html