Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka (4886)
Basic information
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky – vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní lingvistické kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce. Program je realizován v ruském jazyce.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Současný ruský jazyk: 4 hodiny
V tomto bloku se účastníci seznámí se současnou jazykovou normou a také jazykovým územ v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky ruského jazyka. V rámci každé lingvistické disciplíny bude pozornost věnována aktuálním jevům, důraz bude kladen zejména na aplikovatelnost poznatků do výuky ruštiny na základní a střední škole. 4 hod
Konverzace v ruském jazyce: 4 hodiny
V tomto prakticky orientovaném bloku budou mít účastníci možnost upevnit a rozšířit si vlastní lingvistické dovednosti při konverzaci s rodilým mluvčím na vybraná témata. Témata budou volena s ohledem na potřeby vyučujících ruského jazyka na základních a středních školách.
Současný ruský jazyk: 4 hodiny
V tomto bloku se účastníci seznámí se současnou jazykovou normou a také jazykovým územ v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky ruského jazyka. V rámci každé lingvistické disciplíny bude pozornost věnována aktuálním jevům, důraz bude kladen zejména na aplikovatelnost poznatků do výuky ruštiny na základní a střední škole. 4 hod
Konverzace v ruském jazyce: 4 hodiny
V tomto prakticky orientovaném bloku budou mít účastníci možnost upevnit a rozšířit si vlastní lingvistické dovednosti při konverzaci s rodilým mluvčím na vybraná témata. Témata budou volena s ohledem na potřeby vyučujících ruského jazyka na základních a středních školách.
15
Včasné podání přihlášky
Splnění požadované kvalifikace - aprobovaný učitel ruského jazyka na ZŠ, SŠ

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta, UK, Praha
Dates and duration
2018/2019
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
osvobozeno
Application
Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
21.12.2018
14.9.2018-21.12.2018
Splnění kvalifikačních předpokladů
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html