Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného (3920)
Basic information
Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Lektor: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Docentka Policejní akademie ČR v Praze a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Spoluzakladatelka a nyní externí vyučující Centra zdravotnického práva PF UK, advokátka se specializací na správní a zdravotnické právo, členka Rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví
Kurz je určen:
Pro manažery a právníky poskytovatelů zdravotní péče, úředníky územní samosprávy, pracovníky ve zdravotnictví, právníky, kteří se zabývají problematikou poskytování zdravotní péče, a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Cílem kursu je seznámit posluchače se specifiky veřejnoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, zejména v souvislosti s přijetím nové právní úpravy přestupků a rozšířením správní i trestní odpovědnosti právnických osob.
Organizace studia: Jednodenní v rozsahu 8 hod.
Termín konání: 7. 2. 2019
Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravoních sluřeb
Obsahová náplň:
Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb fyzickými a právnickými osobami - pojem, rozsah, působnost, orgány dozoru. Správní delikty ve zdravotnických zákonech. Vzájemný vztah zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., a zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., a zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Odpovědnost právnických osob za trestné činy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Ochrana osobních údajů a soukromí ve zdravotnictví.
Forma výuky: interaktivní přednášky.
Zakončení kurzu: závěrečná panelová diskuse. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
Obsahová náplň:
Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb fyzickými a právnickými osobami - pojem, rozsah, působnost, orgány dozoru. Správní delikty ve zdravotnických zákonech. Vzájemný vztah zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., a zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., a zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Odpovědnost právnických osob za trestné činy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Ochrana osobních údajů a soukromí ve zdravotnictví.
Forma výuky: interaktivní přednášky.
Zakončení kurzu: závěrečná panelová diskuse. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Centre for Medical Law
Centre for Medical Law
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
Short-time
8 (total number of hours)
7.2.2019
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
Application
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
01.02.2019
Further information
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4856
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html