Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Biblical Greek II. (4848)
Basic information
Biblical Greek II.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Protestant Theological Faculty
Department of New Testament Studies [27-NZ]
full-time
Czech
Biblická řečtina II: probíhá v ZS v pondělí 15.10-16.45.
Cílem je aktivně zvládnout nepravidelná slovesa, rozšířit slovní zásobu
a osovojit si samostatnou četbu a překlad lehčích textů.
Evangelická teologie
Biblická řečtina II: probíhá v ZS v pondělí 15.10-16.45.
Biblická řečtina II: probíhá v ZS v pondělí 15.10-16.45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická řečtina I., nebo znalosti na úrovni absolventa tohoto předmětu.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Guarantor and venue
PhDr. Milena Přecechtělová
Protestant theological faculty
Department of New Testament Studies
Biblical Greek II.
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
1
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Application
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html