Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví (4843)
Basic information
Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Přednášející:
Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen autorského kolektivu rozsáhlé monografie Doručování v tuzemském a zahraničním styku (Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2017), autor četných publikací o správním řízení, člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, advokát

Cíl studia:
Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají rozhodováním v oblasti veřejné správy, úředníkům, soudcům, advokátům i široké právnické veřejnosti

Organizace studia:
Jednodenní seminář konání 7. června 2019 od 9.00 – 12.30 hod.

Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
Obsahová náplň:
• význam doručování v úředních postupech správních orgánů a soudů rozhodujících ve správním soudnictví,
• jednotlivé způsoby doručování, včetně doručování do datových schránek,
• postupy při doručování fyzickým a právnickým osobám,
• ukládání písemností, fikci doručení, doručování veřejnou vyhláškou atd.
• vybrané sporné otázky spojené s doručováním, včetně rozboru judikatury na dané téma.

Forma výuky:
Přednáška spojená s diskusí s účastníky semináře.

Obsahová náplň:
• význam doručování v úředních postupech správních orgánů a soudů rozhodujících ve správním soudnictví,
• jednotlivé způsoby doručování, včetně doručování do datových schránek,
• postupy při doručování fyzickým a právnickým osobám,
• ukládání písemností, fikci doručení, doručování veřejnou vyhláškou atd.
• vybrané sporné otázky spojené s doručováním, včetně rozboru judikatury na dané téma.

Forma výuky:
Přednáška spojená s diskusí s účastníky semináře.

žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Dates and duration
2018/2019
summer semester, June
Short-time
4 (total number of hours)
7.6.2019
Schedule details
Fees and financing
1800 Kč / programme
osvobozeno
Application
R
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.05.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html