Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty (4842)
Basic information
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Garant kurzu: JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
Cílová skupina – pro koho je kurz určen – široká neprávnická veřejnost
Délka, organizace kurzu (počet hodin) jednodenní, 8 vyučovacích hodin
Termín konání kurzu: Čt: 22. listopadu 2019
Začátek v 9.00 hodin, místnost č. 220
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
Obsah kurzu (témata přednášek): Kupní smlouva
Darování
Darování pro případ smrti
Daňové aspekty
Dědické právo
Pozůstalostní řízení
Forma výuky: přednášky
Obsah kurzu (témata přednášek): Kupní smlouva
Darování
Darování pro případ smrti
Daňové aspekty
Dědické právo
Pozůstalostní řízení
Forma výuky: přednášky
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Department of Civil Law
Department of Civil Law
Dates and duration
2017/2018
summer semester, November
Short-time
8 (total number of hours)
21.2.2019
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
22.11.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html