Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim (4839)
Basic information
Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia:
Kurz je určen pro manažery s.r.o. a a.s., advokáty.

Organizace studia:
Jednodenní kurz, 9 – 16,15 hodin.
Termín konání: 8. listopadu 2018.

Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
Obsahová náplň:
- evidence skutečných majitelů a nové povinnosti pro SRO a AS ve vztahu k ní
- aktuální otázky týkající se valné hromady (působnost, dodatečné hlasování v SRO,
protest a jeho náležitosti, rejstříkový přezkum platnosti usnesení a další
- postavení člena voleného orgánu (smlouva o výkonu funkce a její obsah, souběhy
funkce a pracovního poměru či péče řádného hospodáře v poslední judikatuře NS)
- podíl / akcie a dispozice s nimi (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku /
hlasovacích práv, odpovědnost za vady podílu / akcie, praktické problémy při
převodech podílů / akcií)
- majetková a finanční struktura SRO a AS (příplatky do vlastního kapitálu mimo
základní kapitál, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, výplata záloh
a navazující praktické nesnáze, vypořádací podíl a jeho výplata)

Forma výuky:
Přednáška, diskuze.
Obsahová náplň:
- evidence skutečných majitelů a nové povinnosti pro SRO a AS ve vztahu k ní
- aktuální otázky týkající se valné hromady (působnost, dodatečné hlasování v SRO,
protest a jeho náležitosti, rejstříkový přezkum platnosti usnesení a další
- postavení člena voleného orgánu (smlouva o výkonu funkce a její obsah, souběhy
funkce a pracovního poměru či péče řádného hospodáře v poslední judikatuře NS)
- podíl / akcie a dispozice s nimi (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku /
hlasovacích práv, odpovědnost za vady podílu / akcie, praktické problémy při
převodech podílů / akcií)
- majetková a finanční struktura SRO a AS (příplatky do vlastního kapitálu mimo
základní kapitál, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, výplata záloh
a navazující praktické nesnáze, vypořádací podíl a jeho výplata)

Forma výuky:
Přednáška, diskuze.
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Department of Business Law
Department of Business Law
Dates and duration
2018/2019
winter semester, November
Short-time
8 (total number of hours)
8.11.2018
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.10.2018