Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - zimní semestr (3989)
Basic information
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - zimní semestr
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of Economic Studies [23-IES]
full-time
Czech
Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského oboru Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních oborů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FS V UK
Nabídka předmětů pro zimní semestr 2018/2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s6cUWD_ZQ5SOQF4n7wIQ0VrfpQJ34MFET7fCxGtyuo/edit#gid=345095021
Nabídka předmětů pro zimní semestr 2018/2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s6cUWD_ZQ5SOQF4n7wIQ0VrfpQJ34MFET7fCxGtyuo/edit#gid=345095021
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci FSV UK.
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Institute of Economic Studies
Institute of Economic Studies
Opletalova 26, 110 00 Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
1
192 (total number of hours)
semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
osvobozeno
Application
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
16.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html