Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Stavební právo (4071)
Basic information
Stavební právo
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia:
cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno zásadně na absolventy vysokých škol (právníky i neprávníky). Výjimečně mohou být do kurzu zařazeni zaměstnanci státní správy se středoškolským vzděláním.

Organizace studia:
celkový rozsah kurzu je 96 hodin výuky rozdělených do čtyř soustředění.

Termín konání: první soustředění 4. až 6. prosince (út, st, čt), další upřesníme po onom prvním - orientačně bude- druhé leden/únor, třetí březen/duben, čtvrté červen.

Forma výuky:
přednášky, panelové diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe. Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
Stavební právo
Obsahová náplň:
Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem otázkám aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a trestněprávním.
1) Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.
2) Správní postupy v oblasti výstavby.
3) Obecné nástroje územního plánování.
4) Územní rozhodování.
5) Provádění staveb a jejich změn.
6) Užívání a odstranění staveb.
7) Správní řízení v oblasti výstavby.
8) Správní dozor v oblasti výstavby.
9) Správní odpovědnost ve výstavbě.
10) Soudní kontroly veřejné správy a výstavba.
11) Vliv staveb na životní prostředí.
12) Podnikání ve výstavbě.
13) Věcná práva ke stavbám.
14) Katastr nemovitostí.
15) Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě.
16) Sousedská práva a výstavba.
17) Vybrané smluvní typy ve výstavbě.
18) Odpovědnost za vady ve výstavbě.
19) Náhrada škody ve výstavbě.
20) Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě.
21) Daně a poplatky související s výstavbou.
22) Trestní odpovědnost a výstavba.
Obsahová náplň:
Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem otázkám aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a trestněprávním.
1) Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.
2) Správní postupy v oblasti výstavby.
3) Obecné nástroje územního plánování.
4) Územní rozhodování.
5) Provádění staveb a jejich změn.
6) Užívání a odstranění staveb.
7) Správní řízení v oblasti výstavby.
8) Správní dozor v oblasti výstavby.
9) Správní odpovědnost ve výstavbě.
10) Soudní kontroly veřejné správy a výstavba.
11) Vliv staveb na životní prostředí.
12) Podnikání ve výstavbě.
13) Věcná práva ke stavbám.
14) Katastr nemovitostí.
15) Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě.
16) Sousedská práva a výstavba.
17) Vybrané smluvní typy ve výstavbě.
18) Odpovědnost za vady ve výstavbě.
19) Náhrada škody ve výstavbě.
20) Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě.
21) Daně a poplatky související s výstavbou.
22) Trestní odpovědnost a výstavba.
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2018/2019
winter semester
04.12.2018
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
12000 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
27.11.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html