Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Statistika pro právníky (3917)
Basic information
Statistika pro právníky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky v právní praxi
Organizace studia: 6 hodin
Termín konání kurzu: 17.9.2018
Statistika pro právníky
Obsahová náplň:
Statistické zkoumání
• Úvod do statistické metodologie
• Obecné schéma výzkumného projektu
• Plánování a návrh výzkumného projektu
• Metodologie sběru dat - dotazníky
• Sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura
• Analýza, interpretace a prezentace výsledků
• Publikace výsledků výzkumu
• Výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

Rozdělení a pravděpodobnost
• Pravděpodobnost
• Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti
• Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
• Porovnání dvou skupin dat
• Měření závislosti

Časové řady, Indexní analýza
• Časové řady
• Indexní analýza
• Testování hypotéz

Obsahová náplň:
Statistické zkoumání
• Úvod do statistické metodologie
• Obecné schéma výzkumného projektu
• Plánování a návrh výzkumného projektu
• Metodologie sběru dat - dotazníky
• Sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura
• Analýza, interpretace a prezentace výsledků
• Publikace výsledků výzkumu
• Výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

Rozdělení a pravděpodobnost
• Pravděpodobnost
• Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti
• Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
• Porovnání dvou skupin dat
• Měření závislosti

Časové řady, Indexní analýza
• Časové řady
• Indexní analýza
• Testování hypotéz

žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Department of National Economy
Department of National Economy
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
17.9.2018
Schedule details
Fees and financing
2000 Kč / programme
osvobozeno
Application
Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221005504
12.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html