Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků (4450)
Basic information
Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.
Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz je jednodenní.

Termín konání: 27.5.2019, 9 - 15.30 hodin


Řízení o přestupcích
Obsahová náplň:
• Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení).
• Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost).
• Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).
• Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě).
• Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání).
• Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení).
• Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu).

Obsahová náplň:
• Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení).
• Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost).
• Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).
• Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě).
• Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání).
• Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení).
• Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu).

žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2018/2019
summer semester, May
Short-time
8 (total number of hours)
27.5.2019
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
23.05.2019