Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Úvod do čínského jazyka a kultury (4823)
Basic information
Úvod do čínského jazyka a kultury
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of East Asian Studies [21-UDV]
full-time
Czech
Kurz je určen všem zájemcům o čínský jazyk a kulturu Číny. Účastníci kurzu si osvojí základy čínského jazyka a písma a získají přehled o vybraných kulturních reáliích Číny. Po nastudování 12 lekcí učebnice Discover China (Macmillan, 2010) budou absolventi kurzu schopni základní komunikace v moderní hovorové čínštině na témata: já a rodina, národy a země, práce a záliby, sport a zábava, nakupování, doprava a cestování. Praktická jazyková cvičení budou prokládána přednáškami seznamujícími s vybranými aspekty kultury tradiční i současné Číny: svátky a tradice, symboly a jinotaje, kulturní a umělecké dědictví, myšlení a náboženství.
Úvod do čínského jazyka a kultury
2 x 1,5 hod/týdně úterý a čtvrtek
2 x 1,5 hod/týdně úterý a čtvrtek
bez požadavků

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Institute of East Asian Studies
Institute of East Asian Studies
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
45 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
9450 Kč / programme
základní
Application
FF UK nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 11638, Ústav dálného východu
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
dusan.andrs@ff.cuni.cz
607556465
15.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html