Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R (4822)
Basic information
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Sociology [21-KSOC]
full-time
Czech
Cílem kurzu je seznámit účastníky s dynamicky se rozvíjejícím a všestranně využitelným programovacím jazykem R pro statistickou analýzu dat a jejich vizualizaci. R je opensource software, za kterým stojí obrovská globální komunita uživatelů. To z něj dělá jednu z nejlepších voleb pro všechny datové analytiky, kteří se nechtějí spoléhat na placený software typu SPSS, Stata nebo SAS, případně potřebují širší funkcionalitu, než nabízí tytu komerční balíky. Naučit se programovací jazyk není jednoduché. To platí i pro R. Kurz je proto potřeba chápat jako prostředek základní orientace a překonání bariéry či strachu ze vstupu do neznáma. Aby byl účastník R schopen používat v praxi, je potřeba počítat s tím, že kurzem proces učení teprve začíná. Účastníci budou potřebovat vlastní notebook s administrátorskými právy. Výhodou, ale ne podmínkou je znalost jiného programovacícho jazyka. Z toho vyplývá, že pro pokročilé programátory by mohl být postup v kurzu vnímám jako pomalý.
Účastníci kurzu se naučí:
- orientovat se v prostředí R a v programu R Studio (též dostupný zdarma), skrze který budeme k R přistupovat
- vytvářet objekty v R, provádět s nimi operace (slučování, indexování,...)
- provádět základní statistické operace (t-test, analýza závislosti pomocí kontingenčních tabulek, lineární regrese)
- provádět základní vizualizace
Kromě toho si představíme vybrané rozšiřující balíčky (resp. knihovny) a krátce se s nimi seznámíme (ggplot2 pro vizualizace, dplyr pro manipulaci s daty, případně další podle času)

Účastníkům kurzu budou poskytnuty zdokumentované skripty k práci v kurzu i mírně nad rámec kurzu pro účely samostudia a tipy na další studium.
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R
9 výukových hodin
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
9 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
základní
Application
eva.kysela@ff.cuni.cz
Department of Sociology
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html