Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Rozumět datům (4821)
Basic information
Rozumět datům
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Sociology [21-KSOC]
full-time
Czech
Data jsou sexy. Mnohdy jsou ale omylem či záměrně využívána ke zmatení či překroucení reality. Aby data mohla být užitečná pro naše rozhodování, je potřeba vyvodit z nich pravdivé závěry. To je ale proces plný nástrah. Některé jsou statistického rázu, jiné jsou logické, další zase spíše kognitivní. Kurz je koncipován jako průvodce těmito nástrahami založený na reálných příkladech. Kurz není o Excelu ani matematice, ale o konceptech, souvislostech a kritickém pohledu na výzkumy a data. Nejlepší na kurzu je, že bude užitečný nejen pro váš pracovní život, ale i pro orientaci v moderním, datovém světě.
Účastníci kurzu se naučí:
- poznávat běžné chyby při vyvozování závěrů z dat a sami se jim vyhnout
- rozumět různým typům zkreslení v datech a výzkumu
- přemýšlet o datech z výběrových šetření optikou "total survey error", která umožňuje posouzení kvality dat a z nich plynoucích závěrů
- používat Bayesův teorém pro své každodenní rozhodování
- pracovat s pojmy na základě jejich přesného významu
Rozumět datům
9 výukových hodin
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
9 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
základní
Application
eva.kysela@ff.cuni.cz
Department of Sociology
Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html