Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Principy a praxe vizualizace dat (4820)
Basic information
Principy a praxe vizualizace dat
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Sociology [21-KSOC]
full-time
Czech
Prakticky orientovaný kurz seznámí účastníky s principy vizualizace a vizuální prezentace dat. Velká pozornost je věnována praktickému nácviku vybraných vizualizací v programu MS Excel, k němuž musí mít účastník vlastní licenci. Ostatní softwarové nástroje, které v kurzu použijime, jsou freewarové (volně dostupné zdarma), např. Gephi, Infogram nebo OpenRefine. Je potřeba přinést si vlastní notebook. Na závěr účastníci velké množství tipů a inspirací pro další samostudium.
Účastníci kurzu se naučí:
- vybrat vhodný typ grafu pro svá data,
- vytvořit atraktivní a efektivní vizualizaci s důrazem na čitelnost a informativnost dalece nad rámec "defaultních" grafů v MS Excel,
- používat pestré možnosti přizpůsobení a nastavení v MS Excel,
- přemýšlet o grafech koncepčně,
- rozpoznat nejčastějí chyby a manipulace v datové vizualizaci a vyvarovat se jich ve vlasní práci.
Principy a praxe vizualizace dat
9 výukových hodin
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
9 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
základní
Application
eva.kysela@ff.cuni.cz
Department of Sociology
Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html