Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby (4819)
Basic information
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Sociology [21-KSOC]
full-time
Czech
Cílem kurzu je nabídnout bleskový úvod do vybraných aktuálních sociologických témat, o kterých se hovoří a která vzbuzují kontroverzi. Mezi tématy nebudou chybět: genderová mezera v odměňování (gender pay gap), genderová socializace, aktuální výzvy sociálního státu, trendy mezinárodní migrace, svoboda slova a fugování moci ve společnosti. Podle času bude možnost zahrnout i další témata. Kurz bude kombinovat výklad a diskusi.
Účastníci kurzu se naučí:
- orientovat se v základních faktech týkajících se vybraných kontroverzních témat
- orientovat se v základních argumentačních liních, které se v diskusích o těchto tématech objevují
Vedle toho budou moct účastníci sami otestovat své postoje v diskusi s ostatními.
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby
9 výukových hodin
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
9 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
5000 Kč / programme
základní
Application
eva.kysela@ff.cuni.cz
Department of Sociology
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html