Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Dějiny antického starověku a antického umění (4098)
Basic information
Dějiny antického starověku a antického umění
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Kurz prezentuje základy dějin antických civilizací starověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie apod.), cílem kurzu je porozumění základním problémům existence antických starověkých kultur a rovněž významu těchto civilizací pro dnešního člověka, zvláštní pozornost je věnována aspektům zkoumaným klasickou archeologií.
Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována.
Dějiny antického starověku a antického umění
Přednášky se uskuteční v období říjen 2018/květen 2019, vždy ve středu odpoledne;
celkový počet vyučovacích hodin: 16.

1.
17. 10. 2018: nástin historického vývoje antických civilizací
egejská doba bronzová, Řecko geometrického až helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše

2.
31. 10. 2018: základy antického myšlení
mytologie, kult, filosofie, historie

3.
14. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě I.
město, veřejné prostory

4.
28. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě II.
soukromé prostory, pohřební architektura

5.
20. 2. 2019: každodenní život antických středomořských civilizací
zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a zábava, vzdělávání, bydlení

6.
6. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě I.
sochařství, hrnčířství a keramické výrobky

7.
20. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě II.
toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk

8.
3. 4. 2019: vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné
výrobky řecké a etruské provenience ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní
trasy mezi střední a jižní Evropou
Přednášky se uskuteční v období říjen 2018/květen 2019, vždy ve středu odpoledne;
celkový počet vyučovacích hodin: 16.

1.
17. 10. 2018: nástin historického vývoje antických civilizací
egejská doba bronzová, Řecko geometrického až helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše

2.
31. 10. 2018: základy antického myšlení
mytologie, kult, filosofie, historie

3.
14. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě I.
město, veřejné prostory

4.
28. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě II.
soukromé prostory, pohřební architektura

5.
20. 2. 2019: každodenní život antických středomořských civilizací
zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a zábava, vzdělávání, bydlení

6.
6. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě I.
sochařství, hrnčířství a keramické výrobky

7.
20. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě II.
toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk

8.
3. 4. 2019: vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné
výrobky řecké a etruské provenience ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní
trasy mezi střední a jižní Evropou
30
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester, October
2
16 (total number of hours)
Wednesday - Wednesday
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html