Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
The Catechesis of the Good Shepherd (4119)
Basic information
The Catechesis of the Good Shepherd
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
full-time
Czech
Uvedení do konceptu katechetické metody Katecheze Dobrého pastýře, která je určena dětem ve věku od 3 do 12 let. Tento kurz je zaměřen na věkovou skupinu dětí 3 - 6 let a je podmínkou pro uvedení do katecheze starších dětí. Kurz je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů zaměřenýách na katechezi a náboženskou výchovu, kněžím, katechetům, rodičům, vychovatelům, učitelům mateřských škol, zařízení pro rodiče s dětmi apod. Cílem kurzu je umožnit absolventům kurzu nabídnout program Katecheze Dobrého pastýře ve farnosti jakou součást pastorační nabídky rodinám, nebo s jeho pomocí vychovávat děti ve víře v rodinách.
Katecheze Dobrého pastýře
3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve dnech:
- sobota 3. 11., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
- sobota 26. 1., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
- sobota 16. 2., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve dnech:
- sobota 3. 11., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
- sobota 26. 1., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
- sobota 16. 2., 8 vyučovacích hodin, začátek v 9:00
15
Podání přihlášky a složení stanoveného poplatku

Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
The Catechesis of the Good Shepherd
Dates and duration
2018/2019
winter semester
Short-time
24 (total number of hours)
03.11.2018
26.01.2019
16.02.2019
Schedule details
Fees and financing
1350 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol 4119. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
zimmermannova@ktf.cuni.cz
220 181 394
31.10.2018
7.9.2017-31.10.2017
Further information
www.katechezedobrehopastyre.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html