Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (4801)
Basic information
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Czech and Comparative Literature [21-UCLK]
full-time
Czech
Proč psát rodovou kroniku? Třeba protože nás to baví. Protože nám to dává smysl. Protože nám osudy našich předků nejsou lhostejné a vážíme si jak jejich práce, tak našeho vlastního úsilí, které jsme vynaložili při sbírání jejich životopisných dat. Sami určitě dobře víte, že to jsou hodiny a hodiny práce v archivu, v terénu i u počítače. Jsou to desítky a stovky jmen i letopočtů, stohy lejster a krabice plné fotografií, rodných, oddacích a úmrtních či domovských listů. A co teprve vysvědčení a tovaryšské knížky, skeny z matrik a gruntovnic, akvarely rodných domů a verše rodinných básníků! Hromadí se to a člověk si pln narůstajícího děsu říká, co si s tím vším vybádaným materiálem počít. Odpovědím na tuto a mnohé další otázky se věnujeme na kurzu Jak se píše rodová kronika, kde si tyčíme cíle, stanovujeme témata, diskutujeme, inspirujeme se navzájem, ale hlavně se hned od začátku a se stejným nasazením vrháme na první kapitoly naší budoucí kroniky, abychom vzdali hold těm, kteří tu byli před námi, a abychom jejich odkaz předali v originální formě těm, kteří přijdou po nás.
Kurz je určen všem věkovým kategoriím od dětí po seniory a je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří se rodopisnému bádání věnují již déle. Společně se zaměříme na třídění informací již získaných a doplňování údajů chybějících. Posouvat vpřed se budeme postupným zpracováváním zadávaných témat, čímž začnou velmi brzy vznikat jednotlivé kapitoly vaší budoucí a jedinečné kroniky.

Dílnou vás provede lektorka MgA. Zuzana Frantová, absolventka Literární akademie oboru Tvůrčí psaní – Mediální komunikace a členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční cenu nakladatelství Albatros 2015.

Podle slov Martina Slabocha, předsedy České genealogické a heraldické společnosti v Praze, se jedná o první kurz svého druhu v ČR. Teoretických kurzů od jednodenních po dlouhodobé je více, ale kurz zaměřený na samotné psaní kroniky chyběl.
Lektorka vede kurz Jak se píše rodová kronika od roku 2013.

Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5.
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5.
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Department of Czech and Comparative Literature
Department of Czech and Comparative Literature
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
6200 Kč
Poplatek za přihlášku = cena programu
VS 630170
základní
Application
ivan.kafka@ff.cuni.cz
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 232
03.10.2018
Further information
Přihláška je ke stažení na adrese https://uclk.ff.cuni.cz/studium/kurzy-czv/. Faktura k uhrazení bude všem přihlášeným zaslána po 3. 10. 2018.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html