Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce (4453)
Basic information
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Network and Labs Management Center [32-SISAL]
full-time
Czech
Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.
V sekci B je oproti sekci A věnována menší časová dotace na programování a získaný čas je věnován seznámení s dalšími aplikacemi vhodnými pro zařazení výuky ICT.
Pro výuku v sekci B nepředpokládáme konkrétní znalosti, pouze pokročilou zkušenost práce na počítači. Tato sekce je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se nemohou přihlásit do sekce A). V krajním případě je výuka v této sekci přístupná i těm, kdo informatiku zatím neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
42
bez přijímací zkoušky
Včasná úhrada poplatků

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Bachelor
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Network and Labs Management Center
Department of Software and Computer Science Education
Lipnice nad Sázavou
Dates and duration
2017/2018
August
13.08.2018
Short-time
85 (total number of hours)
13.8.2018
24.8.2018
Fees and financing
9010 Kč / programme
Bude upřesněno před zahájením přihlašování na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
osvobozeno
Application
http://1url.cz/ytO46
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Radmila Hacklová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
95155 4209
01.05.2018
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity
10.1.2018-1.5.2018
Further information
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html