Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2019 (3740)
Basic information
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2019
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
celoživotní vzdělávání
trenér
full-time
Czech
Cíl kurzu: příprava kvalifikovaných osobních a kondičních trenérů, kteří chtějí pracovat v oblasti individuální kondiční přípravy, popřípadě v oblasti kondiční přípravy v rámci sportovního klubu. Záměrem kurzu je naučit frekventanty co nejodborněji využívat tréninkové metody a doporučovat vhodné tréninkové postupy.
Základní struktura kurzu: rekvalifikační kurz opravňující k získání živnostenského listu je rozdělen do dvou částí:
a) vědecký základ sportovního tréninku (50 vyučovaných hodin - neúčastní se absolventi UK FTVS a ostatních vysokých škol tělovýchovného zaměření s trenérskou profilací, držitelé
platné A a B kvalifikace, popř. licence všech sportovních svazů, popřípadě profi licence FAČR.

b) specializace (115 hodin). Uchazeči o studium v tomto kurzu, kteří nemají ukončené středoškolské vzdělání maturitou, projdou ještě všeobecně vzdělávacím kurzem (50 hodin).
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů - 2018
ano
ano
25
Určeno pro:
pro zájemce o kondiční přípravu minimálně středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, osobní a kondiční trenéry, trenéry, studenty UK FTVS i ostatních tělovýchovných a pedagogických fakult. Předpokladem je aktivní zájem o sport
a o problematiku kondiční přípravy.

Přihláška
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Potvrzení o vykonané trenérské praxi pro potřeby kurzu

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Absolvování kurzu umožní získat živnostenský list ve vázané činnosti osobní a kondiční trenér
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Atletika
UK FTVS
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
09.02.2019
1
150 (total number of hours)
Saturday - Sunday
Fees and financing
10000 Kč / programme
10 000 Kč/kurz - veřejnost
7 250 Kč/kurz - studenti FTVS

Platba kurzovného do 31.12.2018
osvobozeno
Application
José Martího 31, Praha 6,
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
04.02.2019
Vstupní požadavky:
písemná žádost zájemce o studium v kurzu Osobní a kondiční trenér jaro 2013 (viz. Přihláška),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (viz. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu Osobního a kondičního trenéra – jaro 2013),
doklad o průběžné trenérské praxi nebo aktivní závodní praxi, popřípadě o praxi v tělovýchovném hnutí (viz. Doklad o praxi v tělovýchovném hnutí),
vzhledem k praktickým lekcím se předpokládá určitý vyšší stupeň pohybové úrovně, který odpovídá požadavkům učebního plánu v tomto kurzu,
potvrzení o dosaženém vzdělání (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou).
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html