Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Žurnalistika NMgr. prez. (1168)
Basic information
Žurnalistika NMgr. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Journalism [23-KZ]
full-time
Czech
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Žurnalistika NMgr.
-
-
-

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Department of Journalism
Department of Journalism
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
192 (total number of hours)
6/M
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html