Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Žurnalistika Bc. prez. (526)
Basic information
Žurnalistika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Journalism [23-KZ]
full-time
Czech
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Žurnalistika Bc.
-
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Žurnalistika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu studentů přijatých do řádného studia.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Department of Journalism
Department of Journalism
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
192 (total number of hours)
6/M
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Žurnalistika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu studentů přijatých do řádného studia.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html