Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Sociologie NMgr. prez. (2513)
Basic information
Sociologie NMgr. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Sociology [23-KS]
full-time
Czech
Kurz je určen přednostně pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu na FSV UK pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Sociologie NMgr.
-
-
-

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html