Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Politologie a veřejná politika Bc. prez. (3154)
Basic information
Politologie a veřejná politika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Political Science [23-KP]
full-time
Czech
Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia bakalářského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Politologie a veřejná politika
-
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika na FSV UK pro příslušný akademický rok.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Department of Public and Social Policy
Department of Public and Social Policy
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html