Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Německá a středoevropská studia NMgr. prez (3900)
Basic information
Německá a středoevropská studia NMgr. prez
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Německá a středoevropská studia NMgr. prez
-
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Německá a středoevropská studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Německá a středoevropská studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html