Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Marketingová komunikace a public relations Bc. prez. (520)
Basic information
Marketingová komunikace a public relations Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Marketing Communication and Public Relations [23-KMKPR]
full-time
Czech
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Marketingová komunikace a public relations
-
-
7
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace a public relations na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Department of Marketing Communication and Public Relations
Department of Marketing Communication and Public Relations
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
160 (total number of hours)
6/M
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace a public relations na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html