Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez. (2678)
Basic information
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz je určen převážně pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři
Kurz má stejný rozsah a obsah jako řádné studium daného akreditovaného studijního oboru.
Kurz má stejný rozsah a obsah jako řádné studium daného akreditovaného studijního oboru.
O přijetí ke studijnímu pobytu rozhoduje garant příslušného oboru na základě podané přihlášky a příloh (CV aj.).

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Department of German and Austrian Studies
Department of German and Austrian Studies
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html