Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Antická každodennost (4725)
Basic information
Antická každodennost
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Kurz je určen posluchačům 1. ročníku kurzu Antická každodennost. Na přednášky o starověkém Řecku navazuje starověký Řím. Místo na významné postavy antických dějin se tentokrát přednášející zaměří na to, co všichni důvěrně známe: stravování, bydlení i rodinný život (včetně postavení mužů, žen i dětí), dále na výchovu a vzdělání, náboženský život, vojenství, lékařství i způsoby trávení volného času.
Antická každodennost - 2. ročník
Osnova přednášek:
• Jak jedli staří Řekové a Římané
• Otium i negotium – bydlení ve starém Římě
• Římské manželství (a vše, co s tím souvisí)
• Římské silnice
• Život v římských vojenských táborech
• Od abecedy k deklamaci: jak to chodilo v římské škole
• Ludi Romani aneb vše o římských hrách
• Lékaři v římském impériu
• Vhled do života křesťanů v době pronásledování
Osnova přednášek:
• Jak jedli staří Řekové a Římané
• Otium i negotium – bydlení ve starém Římě
• Římské manželství (a vše, co s tím souvisí)
• Římské silnice
• Život v římských vojenských táborech
• Od abecedy k deklamaci: jak to chodilo v římské škole
• Ludi Romani aneb vše o římských hrách
• Lékaři v římském impériu
• Vhled do života křesťanů v době pronásledování
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk
absolutorium 1. ročníku kurzu "Antická každodennost - 1. ročník" v ak. roce 2017/2018

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Institute for Greek and Latin Studies
Centrum dalšího vzdělávání
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FF UK, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html