Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Filmový seminář II.. (4718)
Basic information
Filmový seminář II..
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky
a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.
Filmový seminář II.
Úterý 17:30 hod. nebo 20:00 hod.
Úterý 17:30 hod. nebo 20:00 hod.
Žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
RUK Modrá posluchárna
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
1
30 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / programme
300 Kč
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Institute of Communication Studies and Journalism
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
31.01.2019
Further information
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html