Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Doplňující didaktické studium francouzského jazyka (2124)
Basic information
Doplňující didaktické studium francouzského jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
combined
French
Náplň vzdělávacího programu poskytne účastníkům teoretické a především praktické základy pro kvalifikaci učitele francouzského jazyka. Absolvent studia získá potřebné pedagogické kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jazyka a didaktiky francouzštiny. Bude vybaven pro každodenní práci učitele cizího jazyka.
MŠMT
12872/2011-25
Doplňující didaktické studium francouzského jazyka
ano
ano
13
Kurz je určen zájemcům o získání aprobace pro výuku francouzského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost FJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží, že jsou účastníky vzdělávání vedoucího k tomuto certifikátu.
Cílová skupina:
– absolventi bakalářského studijního programu pedagogického zaměření
– absolventi magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří ukončili nebo zahájili studium v oblasti pedagogických věd


Schedule details
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb
Guarantor and venue
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
M. Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
1
72 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
9500 Kč / semestr
osvobozeno
Application
M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra francouzského jazyka a literatury
Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221900102
31.08.2018
Přijímací zkoušky se nekonají
Further information
http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/kfjl/dds-doplnujici-didakticke-studium-fj/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html