Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I (4710)
Basic information
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra českého jazyka [41-KCJ]
celoživotní vzdělávání
full-time
Czech
Jazykové aspekty elektronické komunikace dětí a mládeže, rizika elektronické komunikace.
Seznámení s novým fenoménem komunikace na internetu, který má velký vliv na současnou populaci dětí
a mládeže ("youtubeři"). Charakteristika a vysvětlení výrazů youtuber, blogger, follower apod.
Ukázky a analýza konkrétních aktivit na internetu. Specifika elektronické komunikace.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I
Facebook a další sociální sítě, bezpečná versus riziková komunikace na internetu (1 hod.),
Jak rozpoznáme komerční sdělení na internetu od informací (1 hod.)
Youtubeři a jiní -eři a jejich vliv na děti a mládež (1 hod.)
Specifika elektronické komunikace (1 hod.)
Sebeprezentace na internetu (1 hod.)
"Grammar nazi" verzus "Nejsem přeci ve škole, abych si opravoval chyby", Postoje k českému internetu (1 hod.)
Facebook a další sociální sítě, bezpečná versus riziková komunikace na internetu (1 hod.),
Jak rozpoznáme komerční sdělení na internetu od informací (1 hod.)
Youtubeři a jiní -eři a jejich vliv na děti a mládež (1 hod.)
Specifika elektronické komunikace (1 hod.)
Sebeprezentace na internetu (1 hod.)
"Grammar nazi" verzus "Nejsem přeci ve škole, abych si opravoval chyby", Postoje k českému internetu (1 hod.)
15
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Katedra českého jazyka
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
Short-time
6 (total number of hours)
Monday
11.02.2019
Schedule details
Fees and financing
650 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 634718
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra českého jazyka
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
radka.holanova@pedf.cuni.cz
221 900 211
28.01.2019
Přihlášku zasílejte na emailovou adresu: radka.holanova@pedf.cuni.cz
Further information
http://kcj.pedf.cuni.cz