Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II. - první ročník (4708)
Basic information
Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II. - první ročník
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
combined
Czech
Kurz pro všechny zájemce o rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti zdraví, zdatnosti a aktivního životního stylu. Svým odborným zaměřením, přednáškami, semináři a cvičební praxí jde o kurz zdravotně tělovýchovný, jehož studijní základ tvoří, jak výše zmíněno, jóga a jógová terapie. Účastník kurzu se může rozhodnout, zda mu kurz poskytne pouze prohloubení stávajících poznatků či zda bude formou zkoušek usilovat o profesní kvalifikaci či osvědčení.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II.
Kurz bude probíhat vždy čtvrtý víkend v měsíci, a to od října do června: v pátek od 12:30 – 19.15, v sobotu od 8:00 - 19:00 a v neděli od 8:00 - 13:00. Kurz je zajištěn předními odborníky, kteří vyučují na UK FTVS. Na fakultě je možné ubytování na VŠ koleji, strava v místním bufetu.
Kurz bude probíhat vždy čtvrtý víkend v měsíci, a to od října do června: v pátek od 12:30 – 19.15, v sobotu od 8:00 - 19:00 a v neděli od 8:00 - 13:00. Kurz je zajištěn předními odborníky, kteří vyučují na UK FTVS. Na fakultě je možné ubytování na VŠ koleji, strava v místním bufetu.
Středoškolské vzdělání zakončené maturitou.
Platba.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
trenérská licence "C"
Osvědčení srovnatelné s licencí C.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
2
252 (total number of hours)
Friday - Sunday
Fees and financing
18900 Kč / year
Application
UK FTVS, José Martího 31, 162 52, Praha 6 - Veleslavín
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Markéta Pecinová
pecinova.marketa@seznam.cz
220 172 412
30.10.2019
Further information
https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html