Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B" (180)
Basic information
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
full-time
Czech
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Výuka je rozdělena na obecnou a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin vědeckého základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnýmí sportovními svazy
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
ano
ano
100
Dle požadavků sportovních svazů, spolků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Dates and duration
2018/2019
winter semester, September
14.09.2018
1
150 (total number of hours)
14.-16.9.2018 a 21.-23.9.2018
Friday - Sunday
Fees and financing
3800 Kč / programme
Součástí kurzu je dále část 2 – výuka specializace v rozsahu minimálně 40 hodin,
Část 3 - praxe v rozsahu minimálně 60 hodin a závěrečná trenérská práce v rozsahu minimálně 15 stran.
Cena této části kurzu dle svazových pokynů.!!! Platba obecné části POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE KARTOU!!

Na vyžádání fakturou.
osvobozeno
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
ammer@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
05.09.2018
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html