Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník (4665)
Basic information
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of General History [21-USD]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus je zaměřen na významné události spojené s dějinami zemí Střední Evropy od raného středověku, přes novověké období až do 20. století. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, ekonomického, geopolitického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané významné události z dějin zemí, které se historicky a geograficky řadí ke Střední Evropě.

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Kam zmizela Velká Morava?
- Ekonomické vztahy u vzniku středoevropského státu
- Otonská střední Evropa v 10. století
- Vzestup a pád štaufského rodu
- Literární kultura na panovnických a šlechtických dvorech: Příklad německých, rakouských a českých zemí
- Habsbursko-lucemburské vztahy ve 14. století
- Konec německé monarchie
- Maďarsko – tak trochu „jiná“ středoevropská země
- Budování Střední Evropy – Průplav Dunaj-Odra-Labe 1901-2001
Osnova přednášek:
- Kam zmizela Velká Morava?
- Ekonomické vztahy u vzniku středoevropského státu
- Otonská střední Evropa v 10. století
- Vzestup a pád štaufského rodu
- Literární kultura na panovnických a šlechtických dvorech: Příklad německých, rakouských a českých zemí
- Habsbursko-lucemburské vztahy ve 14. století
- Konec německé monarchie
- Maďarsko – tak trochu „jiná“ středoevropská země
- Budování Střední Evropy – Průplav Dunaj-Odra-Labe 1901-2001
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Institute of General History
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html