Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Za bohy antického světa (4664)
Basic information
Za bohy antického světa
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus představí posluchačům antický svět z kombinovaného pohledu antických památek a duchovních představ tehdejších lidí, a to nejen v kulturních okruzích starých Řeků a Římanů, ale také dalších národů žijících v dosahu antického Středomoří. Tyto archaické společnosti provozovaly řadu svých kultů ve svatyních i svých domácnostech včetně různých specifik a především odlišností vzhledem k našemu pojetí náboženství. Přiblížíme si tedy nejen jména božstev a jejich podobu a atributy, ale dotkneme se i řady dochovaných mýtů o nich a navštívíme místa jejich kultu a seznámíme se s předměty, které s kultovními aktivitami souvisely.
Za bohy antického světa
Osnova přednášek:
- Jak (pokud možno) správně chápat kulty antického světa
- Božstva antických Řeků a jejich kulty I
- Božstva antických Řeků a jejich kulty II
- Etruskové a jejich svět plný bohů
- Cultus deorum starých Římanů I
- Cultus deorum starých Římanů II
- Thrákové a jejich představy o bozích
- Bohové pouště Nabatejců
- Božstva Keltů, Germánů a dalších
Osnova přednášek:
- Jak (pokud možno) správně chápat kulty antického světa
- Božstva antických Řeků a jejich kulty I
- Božstva antických Řeků a jejich kulty II
- Etruskové a jejich svět plný bohů
- Cultus deorum starých Římanů I
- Cultus deorum starých Římanů II
- Thrákové a jejich představy o bozích
- Bohové pouště Nabatejců
- Božstva Keltů, Germánů a dalších
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html