Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Vítejte v první republice! - 1. ročník (4663)
Basic information
Vítejte v první republice! - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech History [21-UCD]
full-time
Czech
Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé republiky se Ústav českých dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by přiblížil tento mezník a fascinující epochu v širším kontextu. K tématu se rozhodl přistoupit interdisciplinárně, proto se objevují přednášky i z politologie, právních dějin, ale také např. z dějin filmu. V programu kurzu tedy najdeme přednášky, které se budou vztahovat ke genezi daného fenoménu, najdeme zde přednášky o legionářích i reflexi republikánské ideje. Většina přednášek bude patřit samotné první republice, a to z mnoha zorných úhlů – sledována bude její politická kultura, územní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, národnostní složení i ekonomické souvislosti, závěr kursu bude patřit ohlasům první republiky v období bezprostředně následujícím (londýnský exil některých jejích představitelů) i pozdějším (éra socialismu). Kurz bude završen analýzou pojetí tohoto období v učebnicích dějepisu. Vedle pedagogů z Ústavu českých dějin FF UK se na výuce budou podílet i odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), z jiných fakult UK (právnická) a z Akademie věd ČR (Historický ústav a Masarykův ústav).
Vítejte v první republice! - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Česká otázka za první světové války
- Život v různých světech – Češi a Slováci před vznikem ČSR
- To byli českoslovenští legionáři. Velké okamžiky i každodennost československých legionářů 1914−1920
- Republikanismus v české diskusi a československé praxi
- Kontinuita nebo diskontinuita? Jak dlouho u nás platily rakouské předpisy
- Politický systém a politická kultura
- Ve stínu Mariánského sloupu
- Podkarpatská Rus
- Oslavy československé státnosti 1918−1938
Osnova přednášek:
- Česká otázka za první světové války
- Život v různých světech – Češi a Slováci před vznikem ČSR
- To byli českoslovenští legionáři. Velké okamžiky i každodennost československých legionářů 1914−1920
- Republikanismus v české diskusi a československé praxi
- Kontinuita nebo diskontinuita? Jak dlouho u nás platily rakouské předpisy
- Politický systém a politická kultura
- Ve stínu Mariánského sloupu
- Podkarpatská Rus
- Oslavy československé státnosti 1918−1938
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Institute of Czech History
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html