Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník (4662)
Basic information
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute for Greek and Latin Studies [21-URLS]
full-time
Czech
Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály důležitou, často rozhodující, roli v dějinách řecké a římské civilizace. Jedná se nejen o války a o bitevní střety, ale i o události jiného rázu, jaké představuje např. odsouzení Sókratovo, založení Alexandrie či ukřižování Krista. Tyto události znamenají přelom nejen pro antické dějiny, ale mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou kulturu jako celek. Časová škála zahrne dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i konfrontaci s přicházejícím křesťanstvím. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto událostí v průběhu staletí.
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Jak se Solón nestal tyranem a další osudy athénské obce
- Velká řecká kolonizace aneb jak Řekové poznávali svět
- Osová doba lidstva a vznik filosofie u Řeků
- Bitva u Salamíny – záchrana řecké civilizace
- Soud nad Sókratem a obrana Sókratova
- Ovládnutí perské říše Alexandrem Velikým
- Založení Alexandrie a co z toho vzešlo
- Smrt Lukrécie aneb kde se vzala římská republika
- Secese plebejů: když ještě platilo, že v jednotě je síla

Osnova přednášek:
- Jak se Solón nestal tyranem a další osudy athénské obce
- Velká řecká kolonizace aneb jak Řekové poznávali svět
- Osová doba lidstva a vznik filosofie u Řeků
- Bitva u Salamíny – záchrana řecké civilizace
- Soud nad Sókratem a obrana Sókratova
- Ovládnutí perské říše Alexandrem Velikým
- Založení Alexandrie a co z toho vzešlo
- Smrt Lukrécie aneb kde se vzala římská republika
- Secese plebejů: když ještě platilo, že v jednotě je síla

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Institute for Greek and Latin Studies
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html