Rodinné podnkání v českých zemích (4658)
Basic information
Rodinné podnkání v českých zemích
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech History [21-UCD]
full-time
Czech
Cyklus přednášek má za cíl představit posluchačům historické aspekty rodinného podnikání v českých zemích. Časově bude zahrnovat období od první poloviny 19. století do roku 1945, kdy zanikly veškeré podnikatelské aktivity německy mluvícího obyvatelstva, respektive do roku 1948/49, kdy byly zlikvidovány všechny řemeslné, obchodní a průmyslové živnosti a koncesi českého a slovenského obyvatelstva. Kromě teoreticko-historiografického úvodu budou v devíti lekcích představeny biogramy českých, německých a židovských rodinných podnikatelských dynastií, které zanechaly nesmazatelnou stopu v průmyslu, zemědělství a bankovnictví (například Ringhofferové, Lannové, Lederové, Petschkové, Kleinové či Zikmundové). V kurzu se představí především interní pracovníci ÚČD a ÚHSD FF UK, přizváni ke spolupráci byli i někteří další kolegové, kteří se této problematice speciálně věnují.
Rodinné podnkání v českých zemích
Osnova přednášek:
- Family business history – nová disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin?
- Z vrchnostenského úředníka agrárním podnikatelem. „Zemědělský buditel: František Horský (1801–1877)
- Lesklá derniéra fenoménu soukromobankéřských firem. Peněžní dům Petchek v Praze.
- Bratří Zikmundové aneb Když olej, tak Mogul
- Podnikání rodiny Ringhofferů – vagony a automobily I.
- Podnikání rodiny Ringhofferů – vagony a automobily II.
- Podnikání a sběratelství rodiny Lannů – plavba, voroplavba, výstavba železnic
- Ledererové a vzestup lihovarnictví
- Moravská podnikatelská rodina Kleinů v období průmyslové revoluce


Osnova přednášek:
- Family business history – nová disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin?
- Z vrchnostenského úředníka agrárním podnikatelem. „Zemědělský buditel: František Horský (1801–1877)
- Lesklá derniéra fenoménu soukromobankéřských firem. Peněžní dům Petchek v Praze.
- Bratří Zikmundové aneb Když olej, tak Mogul
- Podnikání rodiny Ringhofferů – vagony a automobily I.
- Podnikání rodiny Ringhofferů – vagony a automobily II.
- Podnikání a sběratelství rodiny Lannů – plavba, voroplavba, výstavba železnic
- Ledererové a vzestup lihovarnictví
- Moravská podnikatelská rodina Kleinů v období průmyslové revoluce


maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Institute of Czech History
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
Short-time
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz