Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Psychologie pro život - 1. ročník (4657)
Basic information
Psychologie pro život - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmírně širokým záběrem. Hlavním předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění člověk v ontogenetickém vývoji a jak se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohledy na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, objevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cílem kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu a poukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku.
Psychologie pro život - 1. ročník
Osnova přednášek:
– Psychologie je vědou o člověku…
– Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
– Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
– Komunikace v mezilidských vztazích
– Řečový vývoj dítěte v bilingvní rodině
– Psychopatologie všedního dne
– Závažné životní události
– Otázky psychologie zdraví seniorského věku
– Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
Osnova přednášek:
– Psychologie je vědou o člověku…
– Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
– Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
– Komunikace v mezilidských vztazích
– Řečový vývoj dítěte v bilingvní rodině
– Psychopatologie všedního dne
– Závažné životní události
– Otázky psychologie zdraví seniorského věku
– Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Václav Mertin
Department of Psychology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html