Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Psychologie pomáhá poznávat lidi (4656)
Basic information
Psychologie pomáhá poznávat lidi
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Program má za cíl seznámit seniory s metodami poznávání lidi, které má k dispozici psychologie i s možnostmi jejich využívání v běžném životě.
Psychologie pomáhá poznávat lidi
Osnova přednášek:
- Pozorování
- Rozhovor
- Dotazník
- Anamnestické metody
- Charakteristiky testů osobností i testů inteligence
- Informace o projektivních technikách

Osnova přednášek:
- Pozorování
- Rozhovor
- Dotazník
- Anamnestické metody
- Charakteristiky testů osobností i testů inteligence
- Informace o projektivních technikách

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html