Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Mluvit či nemluvit? (4652)
Basic information
Mluvit či nemluvit?
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Není důležité jen, CO říkáte, ale také, JAK to říkáte. Cílem mluvní výuky je komplexní zlepšení úrovně mluveného projevu a hlasové kondice posluchačů. Je rozdělena do dvou na sebe navazujících bloků.

I. Teoretická část:
Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život člověka, jeho kulturní úroveň a je důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Dozvíme se, jak hlasový projev uchopit, posílit, používat, ovládat a pracovat s ním.

II. Praktická část:
Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonačním, dechovým, artikulačním a rezonančním tréninkem. Posluchači se tedy naučí mnoho konkrétních cvičení, která jim pomohou vylepšit hlasový výkon. Cvičení probíhají v příjemné tvůrčí atmosféře na základě řízené rozpravy.
Mluvit či nemluvit?
Osnova přednášek:
- Cesta k fonaci
- Fyziologie dýchání
- Eutonus a artikulace
- Rezonance a hlasitost
- Koordinace funkcí v rytmu, gesto
- Témbrová kvalita hlasu a melodika mluvy
- Střední hlasová poloha, sebekontrola
- Psychosomatické cítění, emoce
- Komunikační situace, partner, publikum
Osnova přednášek:
- Cesta k fonaci
- Fyziologie dýchání
- Eutonus a artikulace
- Rezonance a hlasitost
- Koordinace funkcí v rytmu, gesto
- Témbrová kvalita hlasu a melodika mluvy
- Střední hlasová poloha, sebekontrola
- Psychosomatické cítění, emoce
- Komunikační situace, partner, publikum
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Thursday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
základní
Application
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html