Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Konverzační jazykový kurz - Němčina pro seniory (1. skupina) (4649)
Basic information
Konverzační jazykový kurz - Němčina pro seniory (1. skupina)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
German
Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se základní konverzační úroveň.
Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatiku a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, zaměstnání, životní styl). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o záležitostech týkajících se jejich nejnaléhavějších potřeb. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat v němčině v běžných situacích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná témata jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí zúčastněných.
Konverzační jazykový kurz - Němčina pro seniory (1. skupina)
Osnova přednášek:
- Willkommen bei uns!
- Modernes Leben
- Reise und Urlaub
- Wissen und Lernen
- Glücklich und zufrieden leben
- Kunst
- Sprache
- Test
Osnova přednášek:
- Willkommen bei uns!
- Modernes Leben
- Reise und Urlaub
- Wissen und Lernen
- Glücklich und zufrieden leben
- Kunst
- Sprache
- Test
maturita a důchodový věk
Max. počet účastníků kurzu je 25 osob.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Monday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html