Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník (4645)
Basic information
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Czech Institute of Egyptology [21-CEGU]
full-time
Czech
U příležitosti 60. výročí založení Českého egyptologického ústavu bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české výzkumy v Egyptě, archeologii Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii a také na reinterpretace dlouho zavedených představ, které bylo možné učinit na základě nových objevů v Egyptě.
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník
Osnova přednášek:
- Počátky českých výzkumů v Egyptě
- Pyramidy, sluneční chrámy a Héliopolis
- Severní Sakkára, Abúsír a hrobky úředníků
- Jižní Abúsír a výzkum hrobky AS 91
- Keramické nálezy a jejich význam v archeologii
- Lodě a přístavy ve Staré říši
- Nejnovější objevy v Abúsíru
- Archeologický výzkum Egypta doby 1. tisíciletí
- Antika v Egyptě a její archeologické doklady
Osnova přednášek:
- Počátky českých výzkumů v Egyptě
- Pyramidy, sluneční chrámy a Héliopolis
- Severní Sakkára, Abúsír a hrobky úředníků
- Jižní Abúsír a výzkum hrobky AS 91
- Keramické nálezy a jejich význam v archeologii
- Lodě a přístavy ve Staré říši
- Nejnovější objevy v Abúsíru
- Archeologický výzkum Egypta doby 1. tisíciletí
- Antika v Egyptě a její archeologické doklady
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
doc. Jiří Janák, Th.D.
Czech Institute of Egyptology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
2
36 (total number of hours)
2. ročník a ak. roce 2019/2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html