Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Dějiny umění Latinské Ameriky - Moderní a postmoderní umění (4644)
Basic information
Dějiny umění Latinské Ameriky - Moderní a postmoderní umění
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centre for Ibero-American Studies [21-SIAS]
full-time
Czech
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována pozornost počátkům moderního umění v Americe na sklonku 19. století a jeho rozvoji ve 20. století. Posluchači se v jeho průběhu seznámí s vývojem moderního a postmoderního umění Latinské Ameriky. Poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné umělce a jejich díla. Dále jim bude představena v Česku dostupná odborná i popularizační literatura zabývající se danou problematikou.
Dějiny umění Latinské Ameriky - Moderní a postmoderní umění
Osnova přednášek:
- Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky,
počátky moderního umění: impresionismus a postimpresionismus
- Avantgarda: Brazílie, Argentina a Kuba
- Mexická škola
- Indigenismus a univerzální konstruktivismus
- Rufino Tamayo, generace Ruptury
- Abstrakce versus informel
- Postmoderna
- Sochařství 20. století
- Architektura 20. století
Osnova přednášek:
- Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky,
počátky moderního umění: impresionismus a postimpresionismus
- Avantgarda: Brazílie, Argentina a Kuba
- Mexická škola
- Indigenismus a univerzální konstruktivismus
- Rufino Tamayo, generace Ruptury
- Abstrakce versus informel
- Postmoderna
- Sochařství 20. století
- Architektura 20. století
maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Centre for Ibero-American Studies
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www,cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html