Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Zábava, hospodaření a zdraví na síti aneb senior a internet v digitálním věku (4643)
Basic information
Zábava, hospodaření a zdraví na síti aneb senior a internet v digitálním věku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Information Studies and Librarianship [21-UISK]
full-time
Czech
Kurz je určen pro ty, kteří necítí ostych z počítače. Používají email, čtou internetové zprávy a mají chuť se dozvědět o možnostech dalších služeb, ale i zákulisí, internetu. Přednášky jsou vždy doplněny praktickým cvičením, v rámci kterých bude možné s lektorem vyzkoušet probranou látku. Kurz není nevhodný pro ty, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s počítačem či naopak patří mezi velmi pokročilé uživatele internetových služeb.
Zábava, hospodaření a zdraví na síti aneb senior a internet v digitálním věku I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr: Bezpečně a užitečně na síti
- Úvod do kurzu. Digitální kompetence jako prostředek překonání digitální propasti
- Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit – přednáška
- Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit – cvičení
- Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory – přednáška
- Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory – cvičení
- Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? - přednáška –
- Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? - cvičení
- Občan-senior a elektronická státní správa – přednáška
- Místní samosprávy na internetu a jejich služby pro seniory- přednáška s cvičením

Letní semestr: Zdravě i hospodárně na síti
- Správa osobních financí přes internet – přednáška
- Správa osobních financí přes internet – cvičení
- Zábava a volný čas na internetu – přednáška
- Elektronická tržiště - aplikace využitelné pro seniory – přednáška
- Elektronické tržiště - aplikace využitelné pro seniory – cvičení
- Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky z prostředí domova – přednáška
- Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky z prostředí domova – cvičení
- e-Zdraví - výzvy a rizika – přednáška
- e-Zdraví - výzvy a rizika - cvičení
Osnova přednášek:
Zimní semestr: Bezpečně a užitečně na síti
- Úvod do kurzu. Digitální kompetence jako prostředek překonání digitální propasti
- Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit – přednáška
- Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit – cvičení
- Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory – přednáška
- Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory – cvičení
- Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? - přednáška –
- Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? - cvičení
- Občan-senior a elektronická státní správa – přednáška
- Místní samosprávy na internetu a jejich služby pro seniory- přednáška s cvičením

Letní semestr: Zdravě i hospodárně na síti
- Správa osobních financí přes internet – přednáška
- Správa osobních financí přes internet – cvičení
- Zábava a volný čas na internetu – přednáška
- Elektronická tržiště - aplikace využitelné pro seniory – přednáška
- Elektronické tržiště - aplikace využitelné pro seniory – cvičení
- Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky z prostředí domova – přednáška
- Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky z prostředí domova – cvičení
- e-Zdraví - výzvy a rizika – přednáška
- e-Zdraví - výzvy a rizika - cvičení
Kurz probíhá v zimním i letním semestru 2017/2018. Zapisujete si oba semestry.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Institute of Information Studies and Librarianship
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, ÚISK, Jinonice, U Kříže
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html