Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 1. skupina (4638)
Basic information
Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 1. skupina
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Max. počet účastníků kurzu v jedné skupině je max. 50 osob.

Anotace:
Praktické hodiny posilovacích a protahovacích cvičení mají za cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a psychické pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se provádí s použitím různého náčiní – overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod.

Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 1. skupina
Osnova přednášek:
I. Teorie :
1. Význam fyzické zdatnosti u seniorů
2. Technika dýchání
3. Svalová dysbalance − hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
4. Pokyny ke cvičení

II. Praxe :
1. Kondiční posilovací cvičení
2. Protahovací cvičení
3. Dechová cvičení
4. Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gumou
5. Rehabilitační cvičení s tenkou gumou
6. Relaxační cvičení
7. Jednoduché country tance

Osnova přednášek:
I. Teorie :
1. Význam fyzické zdatnosti u seniorů
2. Technika dýchání
3. Svalová dysbalance − hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
4. Pokyny ke cvičení

II. Praxe :
1. Kondiční posilovací cvičení
2. Protahovací cvičení
3. Dechová cvičení
4. Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gumou
5. Rehabilitační cvičení s tenkou gumou
6. Relaxační cvičení
7. Jednoduché country tance

maturita a důchodový věk
Kurz probíhá v zimním i letním semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.
Podmínka:
Žádáme všechny účastníky kurzu, aby na první hodině předložili lékařské potvrzení, že nemají žádné zdravotní omezení (srdeční vady, těžší oční vady apod.) pro zdravotní cvičení (platnost potvrzení je 2 roky). Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová aktivita vyrovnávacích, posilovacích a protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu s náročnější intenzitou.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Tělocvična Jednota, Opletalova 38, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
2
56 (total number of hours)
1. skupina (09:00 - 10:30 hod.)
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / semestr
úhrada za 2 semestry - Kč 1600,-
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html