Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Hudební Praha v proměnách staletí (4637)
Basic information
Hudební Praha v proměnách staletí
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Musicology [21-UHV]
full-time
Czech
Dvousemestrální kurz věnovaný historii hudby se tentokrát zaměří na hlavní město Prahu jako na významné hudební a kulturní centrum. Bude se snažit sledovat a přiblížit hudební tvorbu a pěstování hudby v různých společenských prostředích a kulturně historických kontextech od nejstarších období až do konce 20. století. Hudební kultura v Praze bude přitom vykládána na pozadí obecně historických souvislostí a porovnávána se situací v jiných evropských centrech podobného významu.
Hudební Praha v proměnách staletí I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- K nejstarším dějinám hudby v Praze
- Hudba v Praze za vlády Lucemburků
- Hudba v Praze v době husitské
- Hudba jagellonské Prahy
- Hudba rudolfinské Prahy
- Setkání s barokem – hudba v Praze v 1. pol. 17. století
- Hudba v Praze vrcholného baroka (vokální)
- Hudba v Praze vrcholného baroka II (instrumentální)
- Hudba Mozartovy Prahy

Letní semestr:
- Hudba v Praze v 19. století I (C. M. Weber, Fr. Škroup a další)
- Hudba v Praze v 19. století II (V. J. Tomášek, Joseph Proksch a další)
- Hudba v Praze v 19. století III (Prozatímní a Národní divadlo a idea české národní hudby)
- Německá hudební kultura v Praze (Angelo Neumann, Alexander Zemlinsky ad.)
- Hudba v Praze za České moderny
- Hudba a hudební instituce v Praze v období 1. Československé republiky (1918–1938)
- Hudba a hudební instituce v Praze v době nesvobody
- Avantgardy a normalizace – Hudba v Praze 60. a 70. let 20. století
- Hudba v Praze po r. 1989

Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- K nejstarším dějinám hudby v Praze
- Hudba v Praze za vlády Lucemburků
- Hudba v Praze v době husitské
- Hudba jagellonské Prahy
- Hudba rudolfinské Prahy
- Setkání s barokem – hudba v Praze v 1. pol. 17. století
- Hudba v Praze vrcholného baroka (vokální)
- Hudba v Praze vrcholného baroka II (instrumentální)
- Hudba Mozartovy Prahy

Letní semestr:
- Hudba v Praze v 19. století I (C. M. Weber, Fr. Škroup a další)
- Hudba v Praze v 19. století II (V. J. Tomášek, Joseph Proksch a další)
- Hudba v Praze v 19. století III (Prozatímní a Národní divadlo a idea české národní hudby)
- Německá hudební kultura v Praze (Angelo Neumann, Alexander Zemlinsky ad.)
- Hudba v Praze za České moderny
- Hudba a hudební instituce v Praze v období 1. Československé republiky (1918–1938)
- Hudba a hudební instituce v Praze v době nesvobody
- Avantgardy a normalizace – Hudba v Praze 60. a 70. let 20. století
- Hudba v Praze po r. 1989

maturita a důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Institute of Musicology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html