Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Čeština dnes: Jazyková situace a vědecký popis (4635)
Basic information
Čeština dnes: Jazyková situace a vědecký popis
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Language and Theory of Communication [21-UCJTK]
full-time
Czech
Kurz je určen zájemcům, kteří se zajímají o současný stav češtiny a jejího poznání a kteří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti vědy o českém jazyce. Kurz bude účastníky orientovat v nejnovějších metodách lingvistického výzkumu a v nových jazykových zdrojích a poskytne jim vědecky podložené základy pro posuzování jazykové úrovně konkrétních textů a současné jazykové situace v České republice.
Čeština dnes:Jazyková situace a vědecký popis I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Úvod do lexikologie
- Nová slova v současné češtině
- Úvod do morfologie
- Aktuální jevy v českém tvarosloví
- Valence v české syntaxi
- Informační struktura výpovědi a výstavba textu
- Analýza textu
- Současná jazyková situace češtiny
- Nespisovnost v publicistice a beletrii

Letní semestr:
- Komunikace s malými dětmi
- Didaktické nástroje ve výuce češtiny
- Jazykové úpravy ve vydáních literárních děl
- Český národní korpus
- Akviziční korpusy
- Pražský závislostní korpus
- Analýza mediálního/politického diskursu
- Čeština v zahraničí
- Pravopis současné češtiny
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Úvod do lexikologie
- Nová slova v současné češtině
- Úvod do morfologie
- Aktuální jevy v českém tvarosloví
- Valence v české syntaxi
- Informační struktura výpovědi a výstavba textu
- Analýza textu
- Současná jazyková situace češtiny
- Nespisovnost v publicistice a beletrii

Letní semestr:
- Komunikace s malými dětmi
- Didaktické nástroje ve výuce češtiny
- Jazykové úpravy ve vydáních literárních děl
- Český národní korpus
- Akviziční korpusy
- Pražský závislostní korpus
- Analýza mediálního/politického diskursu
- Čeština v zahraničí
- Pravopis současné češtiny
maturita a důchodový věk
Kurz probíhá v zimním i letním semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Guarantor and venue
doc. Robert Adam, Ph.D.
Institute of Czech Language and Theory of Communication
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
2
36 (total number of hours)
Friday
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
základní
Application
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html